NEVER ENOUGH SUMMER

Kommunikation / Text / Grafisk form

Mall för A5-folder

Grafisk formgivning av malldokument för att medarbetarna själva ska kunna göra enhetliga, snygga foldrar. Vantörs församling