NEVER ENOUGH SUMMER

Kommunikation / Text / Grafisk form

Webbredaktör

Ansvar för struktur och innehåll på webbplatsen, samt löpande redaktörsarbete. Sofia församling.