NEVER ENOUGH SUMMER

Kommunikation / Text / Grafisk form

Tidningsdesign

Kursuppgift: Formgivning av fiktivt magasin. Graphic Design & Typography. Linnéuniversitetet.