NEVER ENOUGH SUMMER

Kommunikation / Text / Grafisk form

Dopmaterial

Grafisk formgivning av trycksaker samt dopsymbolen “Droppen”. Dopinbjudan, information om pålysning av dop i gudstjänsten samt dopuppföljning efter ett år. Vantörs församling.